تقویم نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه ها

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و لوکزامبورگ همواره کوشیده است تا به عنوان پلی ارتباطی مابین تجار و بازرگانان ایرانی و لوکزامبورگی عمل کند. از آنجائیکه نمایشگاهها بستر مناسبی برای آشنایی صنعتگران، بازرگانان و مدیران لایق این مرز و بوم با جدیدترین پدیده‌ها، دستاوردها و نوآوری‌های روز می باشد، این اتاق همواره درصدد به روز رسانی اطلاعات اعضا محترم در این خصوص بوده و درجهت نیل به این هدف، لیست کامل نمایشگاه های پیش رو در سال2015در کشورهای ایران و بلژیک را ارائه می نماید.

اعضا محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و لوکزامبورگ و همچنین سایرعلاقمندان می توانند جهت دستیابی به اطلاعات مذبورازطریق لینک های مرتبط قیدشده در ذیل اقدام نموده و برای دریافت هرگونه اطلاعات تکمیلی ویا درصورت بروزهرگونه مشکلی با دفتر دبیرخانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و لوکزامبورگ در تهران با شماره های 88642249-021 تماس حاصل نمایند.


http://www.beurskalender.be