آقای پیمان دفتری با جناب آقای حسن نژاد رایزن اقتصادی سفارت ایران در لوکزامبورگ

Event Single

آقای پیمان دفتری با جناب آقای حسن نژاد رایزن اقتصادی سفارت ایران در لوکزامبورگ

ملاقات دبیر کل جناب آقای پیمان دفتری با جناب آقای حسن نژاد رایزن اقتصادی سفارت ایران در لوکزامبورگ

فوریه 2016

لوکزامبورگ