پیام تبریک دبیر کل اتاق پس از لغو تحریم ها

Event Single

پیام تبریک دبیر کل اتاق پس از لغو تحریم ها

آن همه ناز وتنعم كه خزان مى فرمود                                         عاقبت در قدم باد بهار  آخر شد
  
روز ٢٧ ديماه  به عنوان روز آغاز اجرايى   برجام وروز رفع تحريم ها در تاريخ معاصر  ايران  ثبت شد .
روز عيد ديپلماسى وروز پيروزى گفت وگو  واحترام  بر خشونت وتخريب  مبارك باد .
 
پیمان دفتری-دبیر کل