دیدار معاون بین الملل اتاق بازرگانی لوکزامبورگ با ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و با حضور نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ‏

Event Single

دیدار معاون بین الملل اتاق بازرگانی لوکزامبورگ با ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و با حضور نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ‏

صبح روز 19 خرداد، اتاق ایران میزبان هیئتی از تجار و صنعتگران لوکزامبورگی و در رأس آنها آقای جینات ارپلدینگ مدیر بین الملل اتاق بازرگانی لوکزامبورگ بود.در این دیدار که با حضور جناب آقای مهندس شافعی ریاست اتاق ایران، جناب آقای دکتر رهنما مدیر کل اروپا و آمریکا اتاق ایران ،جناب آقای مهندس مهیار ملک محمدی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، بلژیک و لوکزامبورگ و با حضور سفیر محترم بلژیک جناب آقای دُله برگزار شد بر لزوم ارتقای روابط اقتصادی، صنعتی، مالی و بانکی و خدماتی تاکید گردید.در ادامه این نشست، به فرصت ها و موقعیت های حاضر در دو کشور ایران و لوکزامبورگ در صنایع متعدد اشاره و به موازات به تنظیم و تهیه تفاهم نامه ای بین این دو کشور پرداخته شد.
 
دیدار معاون بین الملل اتاق بازرگانی لوکزامبورگ با ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و با حضور نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ‏