خدمات روادید

خدمات روادید

ويزای شنگن برای سفر تجاری

 
بازرگان يا تاجری که مايل به سفر به لوکزامبورگ می باشد بايد تقاضای خود را شخصا ارائه نمايد. برای پذيرش، پرونده بايد شامل مدارک زير باشد : 
  
الف-فرم درخواست ويزا که طبق توضيحات سفارت و با حروف بزرگ پر شده باشد ، دارای تاريخ و امضا . فرم مذکور توسط سفارت مجانا در اختيار متقاصيان قرار می گيرد و يا قابل ابتياع بر روی سايت www.diplomatie.belgium.be  می باشد.  
ب-دو قطعه عکس شناسايی جديد. 
  اصل ويک  عدد فتوکپی از مدارک زير :  
یک-گذرنامه ملی معتبر، حداقل تا سه ماه پس از انقضا ويزای درخواستی ( کپی از صفحات دوم، سوم و چهارم و نيز صفحات دارای ويزا و مهر). 
دو-دعوتنامه ای بنام خود فرد متقاضی ، از سوی شرکت لوکزامبورگی ، برای مدت اقامت مورد نظر که در ان علت ملاقات ، بصورت موجز و مختصر قید شده باشد (+ چنانچه ويزای با ورود بدفعات خواسته شده باشد، توجيه ضرورت اقامت های کوتاه مدت و نیز گواهی دال بر انجام معاملات تجاری که اخیرا با شرکت های لوکزامبورگی صورت گرفته باشد ). 
سه-کپی اساسنامه شرکت ايرانی يا کپی ثبت شرکت ها . 
چهار-مدارک مستدل مبنی بر ارتباط  فعاليت حرفه ای فرد با سفر مورد نظر. 
پنج- مدارک مستدل مبنی بر تقبل هزينه های فرد متقاضی در طی مدت اقامت توسط شرکت دعوت کننده و يا داشتن امکانات کافی برای پرداخت هزينه ها ( داشتن ارز کافی ، کارت های اعتباری ، نامه تقبل هزینه ها توسط شرکت ایرانی و ارائه مدرکی دال بر اعتبار شرکت مذکور نظیر: گردش مالی، وضعیت حساب بانکی، در صورتیکه هزینه ها توسط شرکت ایرانی تقبل گردد). 
شش- مدارک مستدل مبنی بر رزرو هتل (الزامی است) . 
هفت-رزرو بليط هواپيما ، رفت و برگشت . 
هشت- مدارک مستدل مبنی بر اخذ بيمه مسافرتی به میزان حداقل سی هزار یورو که باید همراه با سایر مدارک ارائه گردد. 
نه-حکم ماموريت برای طول مدت سفر يا سفرهای مورد نظر. (ترجمه به زبان انگلیسی) 
ده-گواهی اشتغال بکار (ترجمه به زبان انگلیسی) 
یازده- مدارک مستدل مبنی بر پرداخت تامين اجتماعی (ارائه ليست بيمه) 
دوازده-پرداخت هزينه های کنسولی ( هزينه پرونده )(60 یورو از تاریخ 11/08/1391) 
  
از آنجا که تقاضا ويزا بايد مورد تائيد اداره اتباع خارجی وزارت کشورقرار گيرد، توصيه می گردد تا درخواست ها با در نظر گرفتن زمانی که ممکن است چندين هفته بطول انجامد ، صورت پذيرند. 
تا هنگاميکه پرونده در جريان میباشد، سفارت از دادن اطلاعات معذور است. فرد متقاضی توسط سفارت از نظريه اتخاذ شده مطلع می گردد. 
لازم به ذکر است که دارندگان ویزای شنگن میتوانند از دیگر کشورهای عضو شنگن نیز وارد خاک لوکزامبورگ شوند.